sobota, 11 lipca 2020

Lewicy kłopoty z historią

Kto odpowiada za klęskę kampanii wrześniowej, red. Paweł Dybicz.

Tym razem dostajemy antologię tekstów, dokumentów sporządzonych przez wysokich urzędników państwowych. Ze wstępu dowiadujemy się, że: Powstały one w większości na potrzeby rządu na emigracji. Pisane były za granicą oraz w kraju- w czasie wojny i bezpośrednio po niej. Dotyczą analiz przyczyn klęski Wrześniowej' 39, odpowiedzialności za nią poszczególnych polityków, między innymi Rydza- Śmigłego, Mościckiego, Składkowskiego, Becka.


Dobrze znane są poglądy Pawła Dybicza dotyczące dziejów II RP, rządu londyńskiego. Jego sądy są dość mocno lewicowe. Surowo ocenia Józefa Becka, Stefana "Grota" Roweckiego, Edwarda Rydza- Śmigłego. Co do niektórych ocen postaci  można się zgodzić.

Praca podzielona jest na  osiem rozdziałów i przyznać trzeba, że treść jest uporządkowana i przejrzysta. Natomiast Paweł Dybicz w sposób jednostronny i wybiórczy traktuje przywoływane dokumenty. Gdy nie ma w zanadrzu racjonalnych argumentów, posługuje się obelgami i inwektywami ( co zrobić z aroganckim Beckiem?).

Redaktor opracowania wysuwa oskarżenia pod adresem rządów sanacji. Nakreśla kontrowersyjną sprawę Zaolzia ( 1938 rok i podział Czechosłowacji). Konkluduje:  Współczesna propaganda, czyli polityka historyczna, stawia zamachowcom z 1926 roku i twórcom klęski z 1939 r, pomniki.

Paweł Dybicz z niewątpliwą satysfakcją odnotowuje: Przegrana kampania wrześniowa spowodowała upadek reżimu zbuntowanego w Polsce przez legionistów.Przy wsparciu rządu Francji odsunięto sanację od władzy. Jej klęski dopełniły władze Rumunii, naciskane przede wszystkim przez III Rzeszę, które internowały polskie władze na terenie swego państwa.

Generalnie książka bazuje na kuriozalnej interpretacji historii.

Moja ocena: 2/5.